Maskinparkhantering

  • Lösningar för maskinparkhantering

Maskinparkhantering

TimberOffice-programpaket Maskinparkhantering, are available in the  of dealer Gunnars Maskiner AB

TimberOffice programvarusvit

TimberOffice är en integrerad programvarusvit som tagits fram speciellt för skogsentreprenörers och skogsbolags behov. Paketet innehåller branschens mest utvecklade programvaror för all informationsbehandling i samband med avverkning och företagande. TimberOffice gör det möjligt att dra nytta av den information som skogsmaskinerna ger, vilket ger bra underlag för snabba beslut. Något som påverkar företagets möjligheter uppföljning av både kostnader och intäkter.

TimberOffice


Överblickfönstret Maskinparkhantering, are available in the  of dealer Gunnars Maskiner AB

JDLink fjärruppföljningssystem

JDLink fjärruppföljningssystem ger realtidsinformation om alarm, maskinplacering, drifttimmar, bränsleförbrukning och underhållsbehov antingen till datorn i kontoret eller surfplatta eller också till smartphone.

JDLink


Maskinparkhantering, are available in the of dealer Gunnars Maskiner AB