Mät- och styrsystem

  • Mät- och styrsystem

Mät- och styrsystem

Measuring and control systems Mät- och styrsystem, are available in the  of dealer Gunnars Maskiner AB

Mät- och styrstytem

TimberMatic H-12 och F-12 är mycket användarvänliga system för E-serimaskinerna. Att växla mellan maskinmodeller, t.o.m. mellan skördare och skotare, har gjorts lätt genom att palletter och andra styrenheter är i de närmaste identiska mellan maskinerna

TimberMatic H-12
TimberMatic F-12


Measuring and control systems Mät- och styrsystem, are available in the  of dealer Gunnars Maskiner AB

TimberLink är en unik programvarulösning för övervakning och justering av maskinens alla tekniska funktioner, inställningar, produktion och förbrukningar. Med hjälp av TimberLink kan du fintrimma din maskin så den passar just dig, för högsta produktion till lägsta bränsleförbrukning. Ett ovärderligt hjälpmedel, då snabbt kan avläsa hur ändrade inställningar påverkar produktion och förbrukning.

TimberLink


Mät- och styrsystem, are available in the of dealer Gunnars Maskiner AB